1. εφημερίδα
 2. Τοπικός τύπος Εύβοιας
 3. Ελληνικά
 4. Κατσούλης, Αναστάσιος Κ. (1899-1960)
 5. Κατσούλης, Αναστάσιος Κ. (1899-1960)
 6. Δύο φορές τον μήνα
 7. Αθήνα
 8. 15 Ιουλίου 1955
 9. 1960
 10. Έτος Α', Αριθ. φύλλου 1 (15 Ιουλίου 1955) -
 11. Έτος Α', Αριθ. φύλλου 1 (15 Ιουλίου 1955) - Έτος Ε', Αριθ. φύλ. 103 (20 Δεκεμβρίου 1959)
 12. Τοπικές εφημερίδες
  • Δύο φορές τον μήνα
 13. Δακτυλογραφημένη
  • "Ανεξάρτητος εφημερίς Ευβοίας" "Εκδίδεται ανά δεκαπενθήμερον" με ιδιοκτήτη τον Αναστάσιο Κ. Κατσούλη.