1. εφημερίδα
 2. Τοπικός τύπος Εύβοιας
 3. Ελληνικά
 4. Φανουράκης, Χάρης
 5. Φανουράκης, Χάρης
 6. Εβδομαδιαίο
 7. Χαλκίδα
 8. 1947
 9. 1947-
 10. Φύλλον 24 (8 Αυγούστου 1947) - Έτος 9ον, Αριθ. φύλλου 174 (4 Ιουνίου 1955)
 11. Τοπικές εφημερίδες
  • Εβδομαδιαίο
 12. Δακτυλογραφημένη
  • "Εβδομαδιαία Εθνική Πολιτικοκοινωνική Εφημερίς" με ιδρυτή - διευθυντή τον Χάρη Φανουράκη. Η έκδοση ξεκίνησε το 1947 και δεν γνωρίζουμε πότε ολοκληρώθηκε.