1. εφημερίδα
 2. Τοπικός τύπος Εύβοιας
 3. Ελληνικά
 4. Ζωγράφος, Νικόλαος Γ.
 5. Ζωγράφος, Νικόλαος Γ.
 6. Δύο φορές τον μήνα
 7. Χαλκίδα
 8. 1946 [Πιθανό έτος]
 9. Αριθ. φύλλου 615 (1 Φεβρουαρίου 1959) -
 10. Αριθ. φύλλου 615 (1 Φεβρουαρίου 1959) - Έτος 44ον, Αρ. Φύλλου 1212 (20 Ιανουαρίου 1974
 11. Τοπικές εφημερίδες
  • Δύο φορές τον μήνα
 12. Δακτυλογραφημένη
  • Δεκαπενθήμερη πολιτική  εφημερίδα με διευθυντή και εκδότη τον Νικόλαο Γ. Ζωγράφο. Αποτελεί συνέχεια της εφημερίδας "Η Μικρασιατική