1. εφημερίδα
 2. Τοπικός τύπος Εύβοιας
 3. Ελληνικά
 4. Μώρος, Κώστας X. (1885-1941)
 5. Τρεις φορές τον μήνα
 6. Χαλκίδα
 7. 21 Ιανουαρίου 1932
 8. Έτος Α' Αριθ. φύλλου 1 (21 Ιανουαρίου 1932) -
 9. Έτος Α' Αριθ. φύλλου 1 (21 Ιανουαρίου 1932) - Έτος Α' Αριθ. φύλλου 2 (1 Φεβρουαρίου 1932)
 10. Τοπικές εφημερίδες
  • Τρεις φορές τον μήνα
 11. Δακτυλογραφημένη
  • Η εφημερίδα δεν εντοπίστηκε στην "Εγκυκλοπαίδεια του ελληνικού τύπου, 1784-1974". Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Χαλκίδας διαθέτει 2 ψηφιοποιημένα φύλλα (1ο φύλλο έως 2ο φύλλο).