1. εφημερίδα
 2. Τοπικός τύπος Εύβοιας
 3. Ελληνικά
 4. ΤΣΕΠΡΟΥΔΗΣ, Νικόλαος
 5. Εβδομαδιαίο [Κάθε Σάββατο] (1874 - 1875)
 6. Χαλκίδα
 7. 21 Σεπτεμβρίου 1874
 8. 27 Δεκεμβρίου 1875
 9. 21 Σεπτεμβρίου 1874 - 27 Δεκεμβρίου 1875
 10. Έτος Α', Αριθ. 1 (21 Σεπτεμβρίου 1874) - Έτος Β', Αριθ. 66 (27 Δεκεμβρίου 1875)
 11. Τοπικές εφημερίδες
  • Εβδομαδιαίο [Κάθε Σάββατο] (1874 - 1875)
 12. Δακτυλογραφημένη