1. εφημερίδα
 2. Τοπικός τύπος Εύβοιας
 3. Ελληνικά
 4. Βασιλείου, Ι.Β.
 5. Μόσχος, Π.Ι.
 6. Εβδομαδιαίο
 7. Χαλκίδα
 8. 05 Φεβρουαρίου 1933
 9. Έτος Α', Αριθ. φύλλου 1 (5 Φεβρουαρίου 1933 -
 10. Έτος Α', Αριθ. φύλλου 1 (5 Φεβρουαρίου 1933 - Έτος Α', Αρ. φύλ. 5 (6 Ιουλίου 1933)
 11. Τοπικές εφημερίδες
  • Εβδομαδιαίο
 12. Δακτυλογραφημένη
  • Η εφημερίδα δεν εντοπίστηκε στην "Εγκυκλοπαίδεια του ελληνικού τύπου, 1784-1974". Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Χαλκίδας διαθέτει 4 ψηφιοποιημένα φύλλα (1ο φύλλο έως 5ο φύλλο).