1. Οργανισμός
  2. Συνεταιριστική οργάνωση
  3. Αδελφότης Οξυλιθιωτών Χαλκίδος
  4. 1949
  5. Χαλκίδα
  6. Οξύλιθος Εύβοιας