1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Έφηβος
  4. 3, Τρίτο, 17 Αυγούστου 1924
  5. Φιλολογικό και Κοινωνικό
  6. 17 Αυγούστου 1924
  7. 8 σελίδες
  8. Τοπικά περιοδικά