1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Έφηβος
  4. 2, Φύλλο 2, 3 Αυγούστου 1924
  5. Δεκαπενθήμερο Φιλολογικό & Κοινωνικό Περιοδικό
  6. 3 Αυγούστου 1924
  7. 8 σελίδες
  8. Τοπικά περιοδικά