1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Έφηβος
  4. 1, Χρόνος Α', Αριθ. 1, 20 Ιουλίου 1924
  5. Δεκαπενθήμερο Φιλολογικό - Κοινωνικό Περιοδικό
  6. 20 Ιουλίου 1924
  7. 6 σελίδες
  8. Τοπικά περιοδικά