1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Έλληνας
  4. Ιατρός
  5. Ελληνικά
  6. Κλινική Ιωάν. Στεργίου