1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Έλληνας
  4. Δημοσιογράφος
  5. Ελληνικά