1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Σκύρος
  4. 1, Περίοδος Δευτέρα, Αριθμός φύλλου 1, 28 Φεβρουαρίου 1930
  5. 28 Φεβρουαρίου 1930
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες