1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Χαλκίς. Πρώην "Εωσφόρος"
  4. 1, Έτος 30ον, Περίοδος Ε', Αριθμός φύλλου 987-1, 8 Απριλίου 1940
  5. 08 Απρίλίου 1940
  6. 6 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες